GRAFIČKA PRIPREMA

GRAFIČKA PRIPREMA

GRAFIČKA PRIPREMA


Grafički dizajn omogućava da se vizuelnom komunikacijom prenese neka ideja ili poruka, u svrhu informisanja. Krajnji rezultat proizvoda grafičkog dizajnera je grafika u digitalnom formatu koja se dalje primenjuje u različitim tehnikama štampe. Prilikom grafičke pripreme posebno se treba obratiti pažnja da grafički dizajn mora da bude vizuelno atraktivan i razumljiv namenjenoj publici, i da se taj dizajn može primeniti na određenoj površini sa odgovarajućom tehnikom štampe. Iz tog razloga veoma je bitno da grafičko rešenje urade profesionalci. U našem timu nalaze se diplomirani grafički dizajneri koji će vam za veoma kratak rok napraviti sve što ste zamislili... 

PRIPREMA STRANE ILI FAJLA ZA ŠTAMPU

Da bi se bilo koji dokument odštampao potrebno ga je spakovati na takak, postaviti crop markere i podesiti kolor profil za štampu. Tek nakon toga fajl je spreman za štampu. Ovo se odnosi na ceo dokument ili stranu koja se štampa na identičan način.

50,00
RAD DTP OPERATERA DO 2 MINUTA 150,00
RAD DTP OPERATERA DO 10 MINUTA 500,00
RAD DTP OPERATERA DO 20 MINUTA 800,00

U sve cene koričenja uračunat je PDV. 

Na veće količine odobravamo posebne popuste