Promo displeji se koriste za sajmove, prezentacije, promocije i sve ostale aktivnosti gde je potrebno brzo postaviti reklamu.U našoj ponudi se nalazi veliki izbor promo displeja koji omogoćavaju laku i brzu postavku. Za sve proizvode iz naše ponude štampu radimo isključivo na medijima koji su otporni na istezanje.

Ovo su samo neki od gotovih primera koje izdvajamo iz naše velike ponude.

 

Izbor X displeja

Izaberite količinu

Upload Vašu pripremu

Način preuzimanja

Iznos za plaćanje

Iznos:

Troškovi isporuke:

Ukupno:


Ime i prezime

Naziv firme

Broj telefona

E-mail

Adresa

Sačekajte ...