Dimenzija bookleta zatvoren format

  X     mm  

Broj strana

Papir za korice

Papir za stranice

Izaberite štampu korica

Izaberite štampu za unutrašnje stranice

Izaberite plastifikaciju korica

Izaberite vrstu folije

Izaberite plastifikaciju unutrašnjih stranica

Izaberite vrstu folije

Unesite količinu

Upload Vašu pripremu

Način preuzimanja

Iznos za plaćanje

Iznos:

Troškovi isporuke:

Ukupno:


Ime i prezime

Naziv firme

Broj telefona

E-mail

Adresa

Sačekajte ...