Deklaracije

Opis Prema zakonu o zaštiti potrošača, regulisno je da svi proizvodi namenjenu prometu moaraju da imaju deklaraciju. U našoj ponudi nalazi se veliki izbor dimenzija za deklaracije kako bi mogli da ih pralagodite veličine proizvoda. Deklaracije su na tabacima A4 formata.
Tehnika štampe Digitalna
Način štampe 1/0; 4/0
Ponuda veličina deklaracija

 
Dimenzija nalepnice, mm  Količina nalepnica na tabaku
210x297 1
210x148,5 2
105x148,5 4
105x57 10
105x45 12
89x43 12
70x59,4 15
70x51 15
105x37,125 16
63x32 24
70x37,1 24
50x49,5 24
63,5x25,3 27
70x32 27
100x20 28
70x29,7 30
48x36 32
52,5x29,7 40
48,3x25,4 44
40x30 45
50x20 56
48,5x16,9 64
38x21,2 65
30x15 102
25x11 200
Kako pripremiti fajl Fajlove  za deklracije pripremite tačno prema njenoj veličini. Nemojte ih pakovati na tabak, već uvek nalepnice dostavite posebno.
Cena Unesi specifikaciju i izračunaj cenu
Rok izrade do 24h