Zidni kalendar A3+

Opis Zidni kalendar se izrađuje od kunzdruka 150g, povezuje se metalnom spiralom na koju se mentira kukica za kačenje. Kalendar sadrži 7 ili 13 strana.
Tehnika štampe Digitalna
Način štampe  4/0
Prpeoručeni papir za kalendarijum Kunzdruk 150g
Broj listova 7 ili 13
Preporučena dorada Zaobljavanje ivica, 
Način poveza Metalna spirala sa kukicom za kačenje
Diemenzija kalendara 320x460mm
Cena Unesi specifikaciju i zira;unaj cecnu
Rok izrade do 24h
Preuzmi rasklop Zidni kalendar A3+