Zidni kalendar 320x600

Opis Zidni kalendar se izrađuje od kunzdruka 150g, povezuje se metalnom spiralom koja spaja nosač od lepenke sa kalendarijumom. Kalendar može da sadrži 7 ili 13 strana ma kunzdruku 150g.
Tehnika štampe Digitalna
Način štampe  4/0
Papir za nosač  Kaširana lepenka debljine 1,25mm
Prpeoručeni papir za kalendarijum Kunzdruk 150g
Broj listova 7 ili 13
Preporučena dorada Zaobljavanje ivica, 
Način poveza Metalna spirala
Diemenzija kalendara 320x460mm
Dmenzija nosača 320x150mm
Cena Unesi specifikaciju i zira;unaj cecnu
Rok izrade do 24h
Preuzmi rasklop Zidni kalendar 320x460mm