Stoni kalendar 200x115mm

Stoni kalendar 200x115mm
Opis Stoni kalendari se rade od čvrsdtog postolja koji je povezan metalnom spiralom. Kalendarijum ima 6 strana. Kalendar je napravljen tako da se može sklopiti i rasklopiti. Može se spakovati u koverat..
Tehnika štampe Digitalna
Način štampe za postolje 4/0
Način štampe za kalendarijum 4/4
Papir za postolje Kaširana lepneka debljine 1,5mm
Papir za kalendarijum Kunzdruk 150g
Način poveza Metalna spirala
Diemenzija postolja 200x115mm
Dimenzija kalendarijuma 190x90mm
Cena Unesi specifikaciju i ziračunaj cecnu
Rok izrade do 48h
Preuzmi rasklop Stoni kalendar