Uputstvo za prirpemu fajla za 3D stikere

Uputstvo za prirpemu fajla za 3D stikere

PROCEDURA

Štampa se radi samolepljivoj PVC foliji. Nakon štampa folija se opseca na kateru i skida se višak folije, i potom se naliva smola koja se suši 24h. Nakon 24h stikeri su spremni za upotrebu.


 

PRIPREMA FAJLA

Pripremu fajla za štampu možete pogledati na stranici  UPUTSTVO PRIPREME FAJLA ZA VELIKE FORMATE. Bitno je samo da pre nego što napravite PDF fajl, napravite konturu za opsecanje na kateru

PRAVLJENJE KONTURE ZA OPSECANJE

Kod pravljenja konture za opsecanje bitno je da postoji prepust od minimum 2mm. Detaljnije uputstvo možete pogledati na stranici UPUTSTVO PRIPREME FAJLA ZA KATER, u delu PRIPREMA FAJLA ZA PRINT AND CUT.  Na konturi ne smeju postajati OŠTRI UGLOVI, već sve ivice moraju biti zaobljene kao što je prikazano na sledećoj slici.


OBLIK KONTURE ZA OPSECANJE

Konture ne smeju imati OŠTRE UGLOVE, već sve ivice moraju biti zaobljene kao što je prikazano na slici.